Amigdala: Sinirbilimsel Bir İnceleme

Beynin limbik sisteminin hayati bir parçası olan amigdala, duygular ve hafıza oluşumunda çok önemli bir rol oynar. Bu badem şeklindeki yapı korku, saldırganlık ve hazzı işleyerek uyaranlara verdiğimiz tepkileri etkiler. Amigdaladaki işlev bozukluğu, kaygı bozukluklarına ve duygusal bozukluklara katkıda bulunabilir. Karmaşık işleyişini anlamak, insan davranışına dair değerli içgörüler sunabilir ve potansiyel terapötik müdahalelerin önünü açabilir.

APA 7: ChatGPT. (2023, July 12). The Amygdala: Unlocking the Secrets of Emotional Processing. PerEXP Teamworks. [Article Link]

İnsan beyni, duygular da dahil olmak üzere bir dizi işlevden sorumlu karmaşık bir organdır. Bu karmaşık yapının derinliklerinde, amigdala olarak bilinen küçük ama güçlü bir bileşen bulunur. Nispeten mütevazı boyutuna rağmen, amigdala duygusal işlemede hayati bir rol oynar ve çeşitli uyaranlara verdiğimiz tepkileri şekillendirmekten sorumludur. Bu makale, amigdalanın önemini, işlevlerini, karmaşık anatomisini, potansiyel işlev bozukluklarını ve bu büyüleyici beyin bölgesine ışık tutmak için gerçek hayattan örnekleri keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Amigdala nedir?

Yunanca “Badem” kelimesinden türetilen amigdala, beynin medial temporal lobunun derinliklerinde yer alan küçük, badem biçimli bir yapıdır. Duygular, hafıza ve motivasyonla ilgili bir beyin bölgeleri ağı olan limbik sistemin çok önemli bir parçasını oluşturur. Amigdaloid çekirdek olarak bilinen iki farklı badem biçimli kümeden oluşan bu yapı, beynin her iki yarım küresinde de bulunabilir.

Amigdala diyagramı (PubMed)

Amigdalanın işlevleri

Amigdala öncelikle duyguların işlenmesi ve düzenlenmesinde yer alır ve bu da onu duygusal deneyimler için merkezi bir merkez haline getirir. Beynin çeşitli uyaranlara tepkisi için bir bekçi görevi görerek, çevredeki potansiyel tehditlerin veya ödüllerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Amigdalanın temel işlevleri şunları içerir:

 • Duygusal hafıza oluşumu: Amigdala, duygusal olarak önemli deneyimlerin kodlanmasını ve depolanmasını geliştirerek duygusal olaylarla bağlantılı hatıraların pekiştirilmesine yardımcı olur.
 • Korku ve tehdit yanıtı: Korku uyandıran uyaranları tespit etmede ve bunlara yanıt vermede çok önemli bir rol oynar ve vücudu potansiyel tehlikeye hazırlayan iyi bilinen “Savaş ya da kaç” tepkisini tetikler.
 • Sosyal ve duygusal algı: Amigdala, yüz ifadelerinin, beden dilinin ve ses ipuçlarının yorumlanmasına yardımcı olarak başkalarının duygusal durumlarını deşifre etmemize ve bunlara uygun şekilde yanıt vermemize olanak tanır.
 • Duygusal öğrenme: Amigdala, duyguları belirli uyaranlarla ilişkilendirerek geçmiş deneyimlere dayalı uyarlanabilir davranışsal tepkileri kolaylaştırarak öğrenme sürecine katkıda bulunur.

Amigdala disfonksiyonu

Amigdala işlev bozukluğu yaşadığında, çeşitli duygusal ve davranışsal rahatsızlıklara yol açabilir. Amigdala disfonksiyonu ile ilişkili durumlar şunları içerir:

 • Anksiyete bozuklukları: Aşırı aktif veya aşırı duyarlı bir amigdala, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve fobiler gibi anksiyete bozukluklarında rol oynar.
 • Duygudurum bozuklukları: Amigdaladaki işlev bozukluğu, duygusal düzenlemeyi ve ruh hali istikrarını etkileyen, depresyon ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarıyla da ilişkilendirilmiştir.
 • Bozulmuş sosyal davranış: Amigdalanın hasar görmesi, başkalarındaki duyguların daha az tanınması ve sosyal etkileşimlerin bozulması dahil olmak üzere sosyal davranışta eksikliklere neden olabilir.
Bu şema, amigdalanın ana çekirdeklerini göstermektedir; La (Yan amigdaloid çekirdek), Me (Medyal amigdaloid çekirdek), I (Amigdalanın interkalasyonlu çekirdekleri), Ce (Merkezi amigdaloid çekirdek), BM (Bazolateral amigdaloid çekirdek), BL (Bazolateral amigdaloid çekirdek). Aynı zamanda amigdalaya girişleri olan ana yapıları da gösterir. (ScienceDirect)

Amigdala disfonksiyonu

Amigdala işlev bozukluğu yaşadığında, çeşitli duygusal ve davranışsal rahatsızlıklara yol açabilir. Amigdala disfonksiyonu ile ilişkili durumlar şunları içerir:

 • Anksiyete bozuklukları: Aşırı aktif veya aşırı duyarlı bir amigdala, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve fobiler gibi anksiyete bozukluklarında rol oynar.
 • Duygudurum bozuklukları: Amigdaladaki işlev bozukluğu, duygusal düzenlemeyi ve ruh hali istikrarını etkileyen, depresyon ve bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarıyla da ilişkilendirilmiştir.
 • Bozulmuş sosyal davranış: Amigdalanın hasar görmesi, başkalarındaki duyguların daha az tanınması ve sosyal etkileşimlerin bozulması dahil olmak üzere sosyal davranışta eksikliklere neden olabilir.

Amigdalanın işlevsel örnekleri

Çok sayıda gerçek yaşam örneği, amigdalanın duygusal işlemedeki merkezi rolünü vurgulamaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • Dövüş ya da Kaç tepkisi: Tehdit edici bir durumla karşı karşıya kalındığında, amigdala vücudun stres tepkisini harekete geçirerek acil eyleme hazırlanmak için fizyolojik değişiklikleri tetikler.
 • Duygusal anılar: Amigdala, duygusal anıların oluşumunda kritik bir rol oynar. Duygu yüklü olaylar, amigdalanın katılımı nedeniyle daha iyi hatırlanma eğilimindedir.
 • Fobiler ve panik bozuklukları: Amigdala içindeki aşırı aktivite, bireyin belirli tetikleyicilere tepki olarak yoğun korku veya endişe yaşadığı fobilerin ve panik bozukluklarının gelişmesine yol açabilir.

Genellikle küçük boyutu nedeniyle gözden kaçan amigdala, duygusal deneyimlerimiz için önemli bir sorumluluk taşır. Potansiyel tehditleri tespit etmekten duygusal anıları kolaylaştırmaya ve sosyal davranışı etkilemeye kadar, bu beyin bölgesi duygusal yaşamlarımızın merkezinde yer alır. Amigdalanın işlevlerini, anatomisini ve potansiyel işlev bozukluklarını anlamak, insan duygularının karmaşıklığına dair çok önemli bilgiler sağlar ve duygusal bozuklukları hedef alan yeni terapötik müdahalelerin yolunu açabilir.

Kaynaklar

 1. JOURNAL LeDoux, J. E. (2000). Emotion circuits in the brain. Annual Review of Neuroscience, 23(1), 155–184. [Annual Review of Neuroscience]
 2. JOURNAL Davis, M. M., & Whalen, P. J. (2000). The amygdala: vigilance and emotion. Molecular Psychiatry, 6(1), 13–34. [Molecular Psychiatry]
 3. JOURNAL Phelps, E. A., & LeDoux, J. E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: From animal models to human behavior. Neuron, 48(2), 175–187. [ScienceDirect]
 4. JOURNAL Janak, P. H., & Tye, K. M. (2015). From circuits to behaviour in the amygdala. Nature, 517(7534), 284–292. [Nature]
 5. JOURNAL Phan, K. L., Wager, T. D., Taylor, S. F., & Liberzon, I. (2002). Functional Neuroanatomy of Emotion: A Meta-analysis of emotion activation studies in PET and FMRI. NeuroImage, 16(2), 331–348. [NeuroImage]

Leave a Comment

Related Posts
Total
0
Share