Neden Esneriz?

Esneme evrensel bir fenomendir ancak kesin amacı belirsizliğini koruyor. Geleneksel olarak oksijen eksikliği veya can sıkıntısıyla bağlantılı olsa da son araştırmalar çeşitli faktörleri öne sürüyor. Esneme beyin sıcaklığını düzenleyebilir, uyanıklığı artırabilir veya sosyal grupları senkronize edebilir. Muhtemelen insan davranışının karmaşıklığını sergileyen fizyolojik ve sosyal işlevlerin bir karışımına hizmet eder.

APA 7: ChatGPT. (2023, August 21). Why Do We Yawn? PerEXP Teamworks. [Article Link]

Görünüşte basit ve evrensel bir davranış olan esneme yüzyıllardır bilim adamlarını, filozofları ve sıradan insanları büyülemiştir. Sınıflardan toplantı odalarına kadar bu istemsiz refleks sıklıkla ortaya çıkar ve amacını düşünmemize neden olur. Bu makale esnemenin gizemini, tanımını, potansiyel fizyolojik tetikleyicilerini ve bu asırlık fenomene katkıda bulunan fizyolojik & psikolojik faktörlerin ilgi çekici etkileşimini araştırıyor.

Esnemek nedir?

İstemsiz ve yaygın bir fizyolojik fenomen olan esneme, ağzın refleks olarak açılmasını ve havanın solunmasını içerir. Esnemeyi tetikleyen kesin mekanizmalar bilimsel bir araştırma konusu olmaya devam etse de genellikle çeşitli fizyolojik ve psikolojik faktörlerle ilişkilendirilir. Esneme genellikle yorgunluk, can sıkıntısı veya uyuşukluk hislerine tepki olarak ortaya çıkar. Ancak altta yatan tetikleyicileri bu bağlamların ötesine geçer. Esnemenin oksijen alımını artırma ve beyin soğutmadaki rolünü öneren teoriler varken son araştırmalar sosyal ve empatik dinamiklerle potansiyel bağlantısına yöneliyor. Çalışmalar esnemenin bulaşıcı olabileceğini, kişiden kişiye yayılabileceğini ve sözsüz bir iletişim biçimi olarak hizmet edebileceğini göstermiştir. Esnemenin karmaşık fiziksel refleks ve olası sosyal etkileşim karışımı; biyoloji, davranış ve insan etkileşimi arasındaki karmaşık etkileşimi gösteren devam eden bilimsel keşiflere yol açtı.

Esnemenin oksijen alımını artırdığını ve beyni soğuttuğunu öne süren teoriler devam etse de, son araştırmalar sosyal ve empatik etkileşimlerle olası bağlantısına giderek daha fazla yöneliyor. (Portal Brasil Norte)

Esnemenin fizyolojik ve psikolojik nedenleri

Esnemenin ardındaki nedenler, fizyolojik ve psikolojik unsurlar arasındaki karmaşık etkileşimleri içeren çok yönlüdür. Burada, bu istemsiz eyleme katkıda bulunan bazı temel faktörleri inceleyeceğiz:

 1. Oksijen regülasyonu: Yaygın bir teori, esnemenin kandaki oksijen ve karbondioksit seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğunu öne sürer. Esneme sırasında derin nefes alırken kanın oksijenlenmesine ve fazla karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olan bir oksijen dalgalanması başlatırız. Bu esneme, uyanma ve uyku gibi farklı uyanıklık durumları arasında geçiş yaparken oksihen regülasyonu ile ilgili olabilir.
 1. Beyin soğutma: Başka bir hipotez, esnemenin beyni soğutmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor. Yorgunluk veya can sıkıntısı nedeniyle vücudun sıcaklığı arttıkça esnemenin derin soluması daha soğuk havayı çeker ve potansiyel olarak beyin sıcaklığının düşürülmesine yardımcı olur. Bu teori, vücut aşırı ısındığında daha sık esnediğimize dair olan gözlemlerinden destek alıyor.
 1. Uyarılma ve uyanıklık: Esneme aynı zamanda uyarılmayı ve uyanıklığı artıran bir mekanizma olarak da hizmet edebilir. Esneme eylemi çeneyi germeyi, kasları, kan damarlarını uyarmayı, potansiyel olarak beyne giden kan akışını artırmayı ve uyanıklığı teşvik etmeyi içerir.
Masum gözler kapanır, minik ağız genişler – Bir bebeğin esnemesi.
 1. İletişim ve sinyal verme: Esneme aynı zamanda, bireyin fizyolojik veya zihinsel durumu hakkında başkalarına bilgi ileten bir iletişim veya sinyal verme biçimi olarak da hizmet edebilir. Bazı durumlarda esneme ilgisizliğin, yorgunluğun ve hatta bir konuşmadan veya aktiviteden ayrılma arzusunun işareti olabilir.
Kudretli aslanın çenesi derin bir esnemeyle aralanır ve jilet gibi keskin dişleri ortaya çıkar. Vahşi doğanın kralları bile gençleştirici bir dinlenme arar.
 1. Sosyal bulaşıcılık: Esnemenin bulaşıcı doğasının -bir kişinin esnemesi diğerlerinin esnemesini tetiklediğinde- sosyal öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu fenomen, empati ve sosyal bağlarla bağlantılıdır. Esnemenin sosyal ortamlarda grup uyumunu ve empatiyi geliştirmede rol oynayabileceğini öne sürer.
 1. Can sıkıntısı ve geçiş durumları: Esneme genellikle can sıkıntısı veya farklı bilinç durumları arasındaki geçişlerle ilişkilendirilir. Çoğu zaman kendimizi ayırdığımızda veya uyanıklıktan uykululuğa geçtiğimizde ortaya çıkar. Bu olay, esnemenin vücudu değişen aktivite seviyelerine hazırlamak için bir sinyal olarak evrimleşmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Gizemli ama evrensel olan esneme fenomeni, fizyolojik ihtiyaçlar ile psikolojik süreçler arasındaki dinamik bir etkileşimdir. Kesin amacı devam eden araştırma ve tartışma konusu olmaya devam etse de esnemenin çok yönlü doğası hem oksijen düzenleme ve beyin soğutma gibi fizyolojik işlevlere hem de sosyal bağ ve sinyal geçişleri gibi psikolojik işlevlere hizmet ettiğini düşündürmektedir. Bilim dünyası, esnemenin karmaşıklığını daha derinden araştırdıkça bu görünüşte basit hareketin ardındaki gizemleri çözmeye devam ederek en sıradan davranışların bile insan bedeninin ve zihninin karmaşık işleyişine dair derin içgörüler taşıyabileceğini hatırlatıyoruz.

Kaynaklar

 1. JOURNAL Gallup, A. C., & Eldakar, O. T. (2013). The thermoregulatory theory of yawning: what we know from over 5 years of research. Frontiers in Neuroscience, 6. [Frontiers in Neuroscience]
 2. BOOK Provine, R. R. (2012). Curious behavior: Yawning, laughing, hiccupping, and beyond. Belknap Press of Harvard University Press.
 3. JOURNAL Guggisberg, A. G., Mathis, J., Herrmann, U., & Hess, C. (2007). The functional relationship between yawning and vigilance. Behavioural Brain Research, 179(1), 159–166. [ScienceDirect]
 4. JOURNAL Schürmann, M., Hesse, M. D., Stephan, K. E., Saarela, M., Zilles, K., Hari, R., & Fink, G. R. (2005). Yearning to yawn: the neural basis of contagious yawning. NeuroImage, 24(4), 1260–1264. [ScienceDirect]
 5. JOURNAL Platek, S. M., Mohamed, F. B., & Gallup, G. G. (2005). Contagious yawning and the brain. Cognitive Brain Research, 23(2–3), 448–452. [ScienceDirect]

Leave a Comment

Related Posts
Total
0
Share