Browsing Tag

astronomi

12 posts

Güneş Sistemi

Güneş Sistemi, Güneş'in etrafında dönen gezegenler, uydular, asteroitler ve kuyrukluyıldızlar gibi birçok cisimden oluşur. Merkür'den Neptün'e kadar 8 gezegen içerir. Plüton, artık gezegen olarak kabul edilmez. Güneş Sistemi, evrenimizin sadece bir köşesini temsil eder ve astronomi bilimine büyük bir ilgi kaynağıdır.

Yıldızların Esrarengiz Cazibesi

Yıldızlar, tarih boyunca günlük yaşamda ve kültürlerde önemli bir rol oynamıştır. Gökyüzü güzelliklerinin ötesinde yıldızlar navigasyona rehberlik etti, mevsimleri öne çıkardı ve mitlere ilham verdi. Astrolojinin etkisinden eski navigasyon yardımcılarına yıldızları anlamak kozmos ve kendi mirasımızla olan bağlantımızı derinleştirir.

Kara Deliklerin Evrenin Derinliklerindeki Rolü

Kara delikler, evrenin en gizemli ve ilgi çekici olgularından biridir. Muazzam kütlelere sahip ve ışığı bile yakalayabilen bu cisimler, evrenin evrimi ve yapısı hakkında önemli ipuçları sunar. Aynı zamanda temel fizik prensiplerini zorlayarak kuantum fiziği ve Genel Görelilik Kuramı'nın birleştirilmesine ilham verir. Kara deliklerin içindeki yoğunluk ve çekim alanı, zaman ve uzayın nasıl etkilendiğine dair olağanüstü durumlar barındırır. Bu nedenle kara deliklerin araştırılması gelecekteki uzay keşifleri ve teknolojik gelişmeler için kapılar açabilir. Bu makalede (Overview article) kara deliklerin bilimsel önemini ve ilgi çekici yönlerini bir kez daha keşfedeceksiniz. Evrenin oluşumu ve evrimi, temel fizik prensipleri ve uzay yolculukları açısından önemiyle birlikte kara deliklerin özellikleri, oluşumu ve gözlem yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

İbn-i Sina

İbni Sina (Farsça: ابن سینا) veya Ebu Ali Sînâ (Farsça: ابوعلی سینا) ya da Batılıların söyleyişiyle "Avicenna" (980 – Haziran 1037), İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilen Fars polimat (Hezârfen/pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi) ve "Polimerik (Birden çok alanda) erken tıbbın babası" olarak bilinen hekimdir.

Harezmi

Harezmi, El-Harezmi, Hârizmî (İsimlendirmeler farklılık gösterebilir. Farsça: خوارزمی) veya tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî (780, Harezm - 850, Bağdat); matematik, gök bilimi, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanıdır. Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların Latince çevirileri ondalık konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda Batı dünyasına tanıtmıştır.

Brahmagupta

Brahmagupta (Sanskritçe: ब्रह्मगुप्त) (598 – 668 MS), Hint matematikçi ve gök bilimcidir. Matematik ve astronomi üzerine teorik “Brāhmasphuṭasiddhānta (628)” ile daha uygulamaya yönelik “Khaṇḍakhādyaka (665)” adlı iki önemli esere sahiptir. Brahmagupta sıfır ile işlem yapmanın kurallarını ilk olarak veren bilim insanıdır. Kanıtları verilmediği için Brahmagupta'nın matematiğinin nereden türetildiği bilinememektedir.

Aryabhata

Aryabhata (Devanagarī/Hint ve Nepal alfabesi: आर्यभट) (MS 476 – 550), klasik Hint matematik ve astronomi geleneklerinden bir Hint bilim insanıdır. Bugün evrensel olarak kullanılan Hint-Arap rakam sisteminin babasıdır. Tanınmış eserleri “Aryabhatiya” ve “Arya-siddhanta"dır. Fırlatılmış ilk Hint insansız uydusunun isminde esin kaynağı olmuştur.

Kidinnu

Kidinnu, MÖ 4. asırda yaşamış, adı yüzölçümü Hırvatistan’dan fazla olan (60 km2) bir Ay kraterine verilmiş, astronomi ve matematiğe bolca katkıda bulunmuş, temsilen “Bilimin babası” olarak kabul edilen Mezopotamyalı bilim insanıdır.

Anaksimandros

Miletli Anaksimandros hem bir doğa filozofu hem de bir doğa araştırmacısıdır. Her iki alanda da çığır açmıştır. Bilime önderlik yapan ve evreni farklı bir gözle inceleyen ilk kişidir. Birçok bilim insanı ve tarihçi tarafından “Astronominin kurucusu” olarak sayılır ve ilk kez kozmoloji ve dünya üzerinde sistematik felsefe görüşü geliştiren filozoftur. Felsefeye “Arkhe” terimini ilk o getirmiştir.