Birinci Qin Imparatoru’nun Mirası: Terracotta Ordusu

Her bir insan kendi izlerini bırakarak bir anı bırakır. Terracotta ordusu gibi insanlar da yaşamları boyunca dünyaya izlerini kazır ve miraslarını gelecek nesillere taşırlar.

APA 7: Sak, S. I. (2023, September 18). Birinci Qin Imparatoru’nun Mirası: Terracotta Ordusu. PerEXP Teamworks. [Article Link]

Sergi & Müze Gezginleri Eylül 2023 Sayısı: Birinci Qin Imparatoru’nun Mirası: Terracotta Ordusu

Birinci Qin Imparatoru’nun Mirası: Terracotta Ordusu, Sergi & Müze Gezginleri kuruluşu (Dergi) bünyesinde oluşturulmuş Sergi & Müze Gezginleri Eylül 2023 serisine ait tarih makalesidir.

Xi’an, Çin’de bulunan tarihi bir kenttir ve bu kentteki Mao’cu İmparatorun Mezarı, dünya tarihinde unutulması imkansız biriz bırakmıştır. İmparator Qin Shi Huang’un gizemli mezarı, antik Çin’deki birçok önemli sırrı içinde barındırmaktadır.

Her şey 1974 yılında başladı. Çinli bir çiftçi, tarlasında kuyukazarken beklenmedik bir keşfe imza attı. Toprağı kazarken köylünün karşısına çıkan nesne, oldukça büyük bir kompleksin yalnızca küçük bir parçasıydı ve alanı araştırdıkça ortaya çıkan şey tüm dünyada heyecan yarattı. Bu tesadüfi bulgu, hızla bir arkeolojik çalışma alanına dönüştü ve tüm dünyanın ilgisini çekti. Şans eseri keşif, gerçek boyutlarındakikil askerler, atlar ve arabalardan oluşan devasa bir orduyu ortaya çıkardı: Terracotta Ordusu.

Terracotta Ordusu’nun hikayesi, Çin’in İlk İmparatoru Qin Shi Huang’un mirasıyla başlar. İmparatorun mirası, Birinci Qin İmparatoru’nun dünyasının somut bir temsilini oluşturuyor ve onun etrafında dönen karmaşık siyasi ve sembolik sistemi hakkında zengin bilgiler sunuyor. Qin Hanedanı’nın kurucusu olan Qin Shi Huang, M.Ö. 259’dan M.Ö. 210’a kadar Çin’i yönetti. Genç yaşta tahta çıkan imparator, ülkeyi birleştirmek ve merkezi bir hükümet kurmak amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirdi.

Terracotta Ordusu’nun en büyük kazı çukuru olan Çukur 1’in görünümü

İmparatorluğun sınırlarını genişletmek, iç ayaklanmaları bastırmak ve tek bir kültürel kimlik oluşturmak için çalıştı. Han Hanedanı dönemindeki saray tarihçisi Siam Qian’ın kayıtlarına göre, İlk Qin İmparatoru tahta çıkar çıkmaz mezar anıtının inşasını başlattı. Bu muazzam proje, 700.000’den fazla işçinin çalıştığı büyük bir iş gücünü içeriyordu. Bu geniş kompleks içinde, Terracotta Ordusu, Qin İmparatorluğu’nun büyük gücünü, gösterişli zenginliğini ve sanatsal ustalığını simgeleyen özellikle ikonik bir özellikolarak öne çıkıyor.

Sergilenen bir Terracotta askeri figürü

Keşif yapıldıktan sonra, site 1987 yılından beri müze ve UNESCO Dünya Mirası olarak hizmet vermektedir, bu da onu küresel ölçekte önemli bir arkeolojik alan haline getirmiştir. Sitenin ana ilgi odağı, yaklaşık 7.000 adet dikkatle şekillendirilmiş, gerçek silahlarla donatılmış ve gerçek boyutlarda sergilenen seramik askerlerden generallerden, arabalardan ve atlarla dolu olan Terracotta Ordusu’dur. Terracotta savaşçılar, benzersiz saç stilleri ve yüz özellikleri, farklı vücut yapıları, ifadeler ve pozlar gibi karmaşık detaylar sergiler. Tüm ordunun savaş formasyonunda olması da, askerlerin ölümden sonraki dünyada bile imparatorları için savaşa hazır olduklarını gösterir niteliktedir. Ancak mezar yalnızca askerlerden oluşmuyordu. Saray görevlilerinin ve bürokratların kil heykelleri, çeşitli materyallerden yapılmış hayvan betimlemeleri ve mimari işlevli alanlar da vardı.

Dahası mezar, yağmacılardan korumak için çeşitli tuzaklarla donatılmış olan çok sayıda değerli hazineyi barındırıyordu. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığınızda, binlerce gerçek boyutlu kil askerin neden yapıldığını anlamak mümkün hale gelir. Birçok yorum ve tahmin arasında en yaygın olanı, bu ordu ve eşyaların İmparatorun öteki dünyasında ona eşlik etmesinin amaçlandığı yönündedir. Qin Shi Huang’ın geçiş ve öteki dünyadaki varlığıiçin gerekebilecek her şey bu mezar içinde özenle hazırlanmıştı.

İmparatorun böyle büyük ve gösterişli bir orduyu neden inşaa ettirdiği konusu çeşitli tartışmalara ve teorilere konu olmuştur. Qin Shi Huang, hükümetini güçlendirmek için bir dizi önlem almış ve hükümetin kontrolünü merkezileştirmiştir. Ölümünden sonra bile gücünü korumak ve devlet işlerini yönetmek için bir orduya ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. Ayrıca, dönemin şartları da göz önüne alınırsa, İmparatorun gücünü sergilemek ve düşmanlarını etkilemek amacıyla bu gösterişli orduyu inşa ettirdiğini düşünmemek de mümkün değil.

Kaynaklar

  1. WEBSITE Tarihi Olaylar. (n.d.). Terracotta (Toprak Askerler). Tarihi Olaylar. [Tarihi Olaylar]

Bu eserin kullanım hakları ve dağıtımı Sergi & Müze Gezginleri’ne aittir.

Leave a Comment

Total
0
Share