Follow
Subscription Form
Browsing Category

Articles

31 posts

Bilim ve sanat makalelerimizin tümünün bulunduğu sayfa!

Subcategories

Harezmi

Harezmi, El-Harezmi, Hârizmî (İsimlendirmeler farklılık gösterebilir. Farsça: خوارزمی) veya tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî (780, Harezm - 850, Bağdat); matematik, gök bilimi, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanıdır. Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların Latince çevirileri ondalık konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda Batı dünyasına tanıtmıştır.

Jia Xian

Jia Xian (Basitleştirilmiş Çince: 贾宪, Geleneksel Çince: 賈憲 Pinyin Alfabesi: Jiǎ Xiàn, Wade-Giles/Pekin Çincesi: Chia Hsien; 1010-1070) Çinli bir matematikçi ve astronomdu. Pascal üçgenini 11. yüzyılda tanımlamayı başarmasının yanında pek çok matematiksel buluşa astronomik keşfe imza atmıştır.

Brahmagupta

Brahmagupta (Sanskritçe: ब्रह्मगुप्त) (598 – 668 MS), Hint matematikçi ve gök bilimcidir. Matematik ve astronomi üzerine teorik “Brāhmasphuṭasiddhānta (628)” ile daha uygulamaya yönelik “Khaṇḍakhādyaka (665)” adlı iki önemli esere sahiptir. Brahmagupta sıfır ile işlem yapmanın kurallarını ilk olarak veren bilim insanıdır. Kanıtları verilmediği için Brahmagupta'nın matematiğinin nereden türetildiği bilinememektedir.

Aryabhata

Aryabhata (Devanagarī/Hint ve Nepal alfabesi: आर्यभट) (MS 476 – 550), klasik Hint matematik ve astronomi geleneklerinden bir Hint bilim insanıdır. Bugün evrensel olarak kullanılan Hint-Arap rakam sisteminin babasıdır. Tanınmış eserleri “Aryabhatiya” ve “Arya-siddhanta"dır. Fırlatılmış ilk Hint insansız uydusunun isminde esin kaynağı olmuştur.

Kidinnu

Kidinnu, MÖ 4. asırda yaşamış, adı yüzölçümü Hırvatistan’dan fazla olan (60 km2) bir Ay kraterine verilmiş, astronomi ve matematiğe bolca katkıda bulunmuş, temsilen “Bilimin babası” olarak kabul edilen Mezopotamyalı bilim insanıdır.

Aristoteles

Aristoteles, bir Antik Yunan filozofu ve bilim insanıdır. Felsefe tarihi açısından önemli bir figürdür ve birçok alanda çalışmıştır. Kendisinde göre doğa felsefesi, filozofların en önemli çalışma alanıdır. Fizik, kimya, biyoloji, zooloji (Hayvan bilimi), botanik (Bitki bilimi) gibi doğa bilimlerinin yanı sıra psikoloji, siyaset bilimi, etik; mantık, metafizik; tarih, edebiyat bilgisi ve retorik gibi sosyal alanlarla ilgilenmiştir.

Thales

Miletli Thales (“Tales”, MÖ 624-620/548-545), Antik Yunan filozoflarından ve Yunanistan’ın Yedi Bilge’sinden biridir. Her şeyin temel bir ilkeye sahip olduğuna inancı ve matematik ile astronomiye yaptığı katkılarla, Dünya’nın uçsuz bucaksız bir denizde yüzen, düz bir disk olduğunu iddia etmesiyle tanınmaktadır.

Anaksimandros

Miletli Anaksimandros hem bir doğa filozofu hem de bir doğa araştırmacısıdır. Her iki alanda da çığır açmıştır. Bilime önderlik yapan ve evreni farklı bir gözle inceleyen ilk kişidir. Birçok bilim insanı ve tarihçi tarafından “Astronominin kurucusu” olarak sayılır ve ilk kez kozmoloji ve dünya üzerinde sistematik felsefe görüşü geliştiren filozoftur. Felsefeye “Arkhe” terimini ilk o getirmiştir.

Liu Hui

Liu Hui Liu Hui (Çince: 劉徽; pinyin: Liú Huī; MS 225-295), Wei Hanedanı döneminde yaşamış, Çinli bir matematikçidir. “Matematik Sanatı Üzerine Dokuz Bölüm” adında yazdığı anlatı başta olmak üzere katkıları arasında Pisagor Teoremi’nin bir kanıtı, katı geometri teoremleri, Arşimet’in π yaklaşımında bir gelişme ve birkaç bilinmeyende lineer denklemleri çözmek için sistematik bir yöntem yer alıyor.

Pisagor

Sisamlı Pisagor, Antik Çağ’da yaşamış bir matematikçi, doğa bilimci ve filozoftur. Geometrik ve matematiksel buluşların sahibi olan Pisagor, aynı zamanda Pisagorcu felsefi okulun kurucusudur. Bunun yanı sıra sesleri formülize etmeyi başaran ilk bilim insanıdır.