Follow
Abonelik Formu

Amerikan Doları Üzerindeki Semboller ve Anlamları

“Amerikan Doları Üzerindeki Semboller ve Anlamları”, ABD para birimindeki zengin sembolizmi araştırıyor. Makale, bir dolarlık banknottaki piramidin tepesindeki, aydınlanmayı ve teyakkuzda olmayı temsil eden esrarengiz gözün şifresini çözüyor. Arka yüzünde ise özgürlüğün sembolü olan kel kartal yer alıyor. George Washington’un portresi liderliği simgeliyor. Bu sembolleri anlamak, Amerika Birleşik Devletleri’nin değerlerini ve tarihini ortaya çıkarır ve her bir doları sadece bir para biriminden daha fazlası haline getirir; bu, Amerikan kimliğinin bir parçasıdır.

APA 7: TWs Editor & ChatGPT. (2023, September 22). Symbols on the American Dollar and Their Meanings. PerEXP Teamworks. [Article Link]

Dünya çapında tartışmasız en çok tanınan ve yaygın olarak kullanılan para birimi biçimlerinden biri olan Amerikan doları banknotunun hem ön hem de arka yüzü sayısız sembolle süslenmiştir. Bu yazıda, dolar banknotunu süsleyen zengin sembollerden oluşan dokuyu çözerek bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin ikonik Devlet Mühründen esrarengiz her şeyi gören göze kadar bu sembollerin ardındaki gizli anlamları ve tarihsel önemi açığa çıkararak ticaretin çarklarını yağlayan para birimine ışık tutuyoruz.

Bu makaleyi okuduğunuzda banknotların hem ön hem de arka yüzünde yer alan sembollerin kapsamlı açıklamalarını bulacaksınız. (HowStuffWorks)

George Washington’un portresi

George Washington’un ABD bir dolarlık banknotunun ön yüzündeki portresi derin tarihi ve sembolik önem taşıyor. Ülkenin ilk başkanının bu tasviri anlam bakımından zengindir ve Amerika Birleşik Devletleri’nin değerlerini ve isteklerini yansıtır. İşte bunun önemine ilişkin bir genel bakış:

 • “Kurucu Baba” ve liderlik: George Washington, Amerikan Devrimi’ndeki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundaki önemli rolü nedeniyle sıklıkla “Ülkesinin Babası” olarak anılır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Kıta Ordusu’nun Başkomutanı ve ülkenin ilk başkanı olarak gösterdiği liderlik, ona Amerikan tarihinde onurlu bir yer kazandırdı. Bir dolarlık banknotta portresinin yer alması onun ülkenin erken dönem tarihini şekillendirmedeki merkezi rolüne bir övgüdür.
ABD’nin ilk başkanı
 • Birlik sembolü: George Washington’un imajı ulusal birliğin sembolü olarak hizmet ediyor. Yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgesel kimliklerinin hala kırılgan ve çeşitli olduğu bir dönemde George Washington’un liderliği eyaletlerin ortak bir bayrak altında birleşmesine yardımcı oldu. Onun para birimi üzerindeki varlığı tek ve birleşmiş bir ulus fikrini güçlendiriyor.
 • Kalıcı miras: George Washington’un mirası başkanlığının ötesine uzanıyor. Dürüstlük ve demokratik ilkelere bağlılık gibi liderlik ve karakter özellikleri Amerikan ideallerini etkilemeye devam ediyor. Portresinin para birimine dahil edilmesi bu değerlerin kalıcı doğasının altını çiziyor.
 • Başkanlık geleneği: Washington’un bir dolarlık banknotta görünmesi, ABD başkanlarının çeşitli para birimlerinde yer alması geleneğini başlattı. Bu gelenek bugün de devam ediyor: Aralarında Abraham Lincoln, Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin’in de bulunduğu diğer başkanlar da ABD banknotlarını süslüyor.
1 Ocak 1776’da George Washington, Boston’daki Amerikan milislerinin komutasını devraldı ve bu bayrağı çekti. Aynı yılın temmuz ayında Bağımsızlık Bildirgesi ilan edildiğinde “Kıta Renkleri” uçuşuyordu. Bu özel bayrak, Amerika Birleşik Devletleri’nin açılış resmi bayrağı olarak görülme özelliğini taşıyor. (A Son of Liberty’s Walk Across America)
 • İstikrar ve güven: Washington’un portresinin yıllar boyunca bir dolarlık banknot üzerinde tutarlı bir şekilde yer alması ABD ekonomisine olan istikrarı ve güveni simgelemektedir. Dolar küresel bir rezerv para birimidir ve Washington gibi saygın bir liderin imajı, onun değerine olan güveni güçlendirmektedir.
 • Tarihsel bağlam: Dolar banknotunun tasarımı Washington’un portresi, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Mührü ve diğer sembolik unsurlarla birlikte tanıtıldığı zamanın tarihsel bağlamını yansıtıyor. Örneğin Devlet Mührü, özgürlüğün ve gücün sembolü olan kel kartalı içerir.
 • Gelecek nesiller için ilham kaynağı: Washington’un bir dolarlık banknot üzerindeki imajı, gelecek nesil Amerikalılar için süregelen bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor. Vatandaşlara ulusun kuruluş ilkelerini hatırlatır, onları demokrasi ve liderlik ideallerini desteklemeye teşvik eder.

Sonuç olarak George Washington’un bir dolarlık banknot üzerindeki portresi yalnızca onun liderliğinin tarihsel önemini değil aynı zamanda ABD’nin kalıcı değerlerini ve birliğini de temsil ediyor. Ulusun temelinin ve demokratik ilkelerinin desteklenmeye ve saygı duyulmaya devam ettiği fikrini güçlendirir.

Federal Rezerv Bölge Mührü veya Federal Rezerv Mührü

ABD doları banknotunda yer alan Federal Rezerv Bölge Mührü, Federal Rezerv Sisteminin yapısını ve amacını yansıtan tarihi bir öneme ve sembolizme sahiptir. Federal Rezerv Sistemi, istikrarlı ve esnek bir para sistemi sağlamak amacıyla 1913 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankacılığı sistemidir. Her biri ülke genelindeki Federal Rezerv Bölgelerinden birini temsil eden on iki bölgesel bankadan oluşur. Federal Reserve Bölge Mührü bölgesel bankalarla ilişkilidir ve birkaç temel unsuru taşır:

 • Bölge numarası: Her mühürde ilgili Federal Rezerv Bölgesini belirten birden on ikiye (veya A’dan L’ye) kadar bir numara (Bu numara harf, sayı ya da harf & sayı kombinasyonu olabilir) bulunur. Bu numara, o bölgedeki para politikasını ve finansal operasyonları denetlemekten sorumlu olan bölgesel bankanın belirlenmesine yardımcı olur.
 • Bölge adı: Mührün çevresinde, genellikle Federal Rezerv Bölgesi’nin tam adını bulacaksınız. Örneğin, “New York Federal Reserve Bank” veya “Federal Reserve Bank of San Francisco”.
On iki Federal Rezerv Bölgesinin haritası. On iki Federal Rezerv Bölgesi siyah dairelerle numaralandırılmış ve on iki Federal Rezerv Bankası siyah karelerle işaretlenmiştir. Her bölgedeki şubeler kırmızı dairelerle işaretlenmiştir. Washington DC genel merkezi siyah bir daire içine alınmış bir yıldızla işaretlenmiştir. (Wikipedia English)

Not

FED’in neden on iki farklı bölgenin farklı ihtiyaçları olduğunu düşündüğü sorusunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri’nin coğrafi, kültürel ve ekonomik çeşitliliğiyle ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin on iki bölgesel bankasının kurulmasının amacı bu farklı ihtiyaçları karşılamak için bölgesel verileri toplamak, analiz etmek ve Fed’in para politikasını belirlemektir. Her bölgesel banka kendi bölgesinin ekonomik durumunu izler ve Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi’ne (FOMC) temsilciler gönderir. FOMC, faiz oranlarını belirleyen ve para arzını kontrol eden kuruldur. Bu nedenle Fed’in merkezi hükümetten bağımsız olması ve bölgesel çeşitliliği yansıtması amaçlanmaktadır.

Peki özellikle on iki bölgenin ekonomik ihtiyaçları nelerdir? Özetle:

 • Birinci Bölge (A harfi): Boston Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ve Vermont eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi hizmet sektörüne dayanmaktadır. Eğitim, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve teknoloji en önemli sektörlerdir.
 • İkinci Bölge (B harfi): New York Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı New York eyaleti ile New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin bazı kısımlarını kapsamaktadır. Bu bölgenin ekonomisi finansal hizmetler sektörüne dayanmaktadır. New York dünyanın en büyük finans merkezidir.
 • Üçüncü Bölge (C harfi): Philadelphia Bölge Bankasının sorumluluk alanı Delaware, Pennsylvania ve New Jersey eyaletlerini kapsamaktadır. Bu bölgenin ekonomisi kimya, ilaç, ulaşım ekipmanları ve gıda işleme gibi imalat sektörüne dayanmaktadır.
 • Dördüncü Bölge (D harfi): Cleveland Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Ohio, Batı Virginia ve Kentucky eyaletlerinin yanı sıra Pennsylvania eyaletinin bazı kısımlarını kapsar. Bu bölgenin ekonomisi otomotiv, çelik, makine, plastik gibi imalat sektörlerine dayanmaktadır.
 • Beşinci Bölge (E harfi): Richmond Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Washington DC’nin yanı sıra Maryland, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Batı Virginia eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi kamu hizmetleri, savunma sanayi, sigorta ve bankacılık gibi hizmet sektörüne dayanmaktadır.
 • Altıncı Bölge (F harfi): Atlanta Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi ve Tennessee eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi tarım, turizm, ulaştırma, lojistik gibi sektörlere dayanmaktadır.
 • Yedinci Bölge (G harfi): Chicago Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin ve Iowa eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi otomotiv, makine, metalurji ve tarım gibi imalat ve tarım sektörlerine dayanmaktadır.
 • Sekizinci Bölge (H harfi): St. St. Louis Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Missouri, Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi ve Tennessee eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım, tarım gibi hizmet ve tarım sektörlerine dayanmaktadır.
 • Dokuzuncu Bölge (I harfi): Minneapolis Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Minnesota, Montana, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wisconsin ve Michigan eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi tarım, madencilik, ormancılık ve turizm gibi sektörlere dayanmaktadır.
 • Onuncu Bölge (J harfi): Kansas City Bölge Bankasının sorumluluk alanı Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming, New Mexico ve Missouri eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi tarım, enerji, ulaştırma, finansal hizmetler gibi sektörlere dayanmaktadır.
 • On birinci Bölge (K harfi): Dallas Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Teksas, Louisiana ve New Mexico eyaletlerini kapsar. Bu bölgenin ekonomisi petrol ve doğal gaz üretimi, teknoloji, havacılık ve savunma sanayi gibi sektörlere dayanmaktadır.
 • On İkinci Bölge (L harfi): San Francisco Bölge Bankası’nın sorumluluk alanı Alaska, Arizona, Kaliforniya, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, Utah ve Washington eyaletlerini kapsamaktadır. Bu bölgenin ekonomisi teknoloji, eğlence, turizm ve ticaret gibi sektörlere dayanmaktadır.
Federal Rezerv Mührü
St. Louis Federal Mührü
 • Kartal imgesi: Mührün merkezinde gücün, istikrarın ve Amerika Birleşik Devletleri’nin simgesi olan kel kartal imgesi bulunur.
 • Dairesel tasarım: Mührün dairesel tasarımı, birliği ve sürekliliği temsil eder ve Federal Rezerv Sisteminin ABD para sisteminin istikrarı ve bütünlüğünü korumadaki rolünü yansıtır.

ABD doları üzerindeki Federal Rezerv Bölgesi Mührü, Federal Rezerv Sisteminin merkezi olmayan yapısının altını çizer; bölgesel bankalar, Washington DC’deki Federal Rezerv Kurulu’nun rehberliğinde toplu olarak çalışır. Her bölgesel banka para politikasının uygulanmasında bankaların denetlenmesinde ve kendi bölgesinde finansal hizmetlerin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Özetle, ABD doları üzerindeki Federal Rezerv Bölge Mührü, Federal Rezerv Sisteminin merkezi olmayan yapısını ve onun ülkenin para sisteminin istikrarını ve bütünlüğünü korumaya olan bağlılığını temsil eder. Kartal imgesi ve mührün diğer unsurları, Amerika Birleşik Devletleri’nin değer ve ilkelerini vurgularken, Federal Rezerv’in ekonomik istikrar ve güvenlikteki rolünü vurgulamaktadır.

Tersine 1 Dolar, 2 Dolar ve belirli 5 Dolarlık banknotlar gibi daha düşük değerdeki banknotlar tasarının düzenlendiği Federal Rezerv Bölgesini belirtmek için bölge harflerini kullanır. Bu özlü harf tabanlı sistem, tam banka adlarına ihtiyaç duymadan para birimlerinin coğrafi bölgeye göre sınıflandırılmasını ve sınıflandırılmasını basitleştirir. Bu yaklaşım, etkin para birimi yönetimini kolaylaştırır ve özellikle düşük değerli faturalar için kullanışlıdır.

Özünde, Federal Rezerv Bankası logosu ile bölge harfleri arasındaki seçim nominal değerden bağımsız olarak ABD para biriminin işlevselliğini ve organizasyonunu geliştirmeyi amaçlayan pratik bir seçenektir.

Not

Bu kodlama sistemi, her bir dolarlık banknotun üretim ve dağıtım bölgesine ilişkin net bir izlenebilirlik sağlar. Bu harflere uygun olarak, her bölgesel bankaya kendine özgü seri numaraları verilmiştir. Bu seri numaralarının ilk rakamı aynı bölgesel harflerle aynı hizadadır. Örneğin “A1” seri numarası Boston Bölge Bankası’na aittir.

Bu coğrafi kodlamanın arkasındaki mantık, Federal Rezerv Sisteminin merkezi olmayan yapısından kaynaklanmaktadır. Fed 1913’te kurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli bölgelerin farklı ekonomik gereksinimlere sahip olduğu ilkesi üzerine kurulmuştu. Buna karşılık her biri Fed kararları üzerinde etkiye sahip olan on iki bölgesel banka kuruldu. Bu bankalar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) belirlenen üyeler aracılığıyla temsil edilmeyi sağlayarak kendi bölgelerindeki ekonomik koşulları aktif olarak izleyip değerlendirmektedir. FOMC, Fed’in para politikalarını formüle ediyor. Sonuç olarak Fed’in merkezi olmayan tasarımı, bölgesel ekonomik çeşitliliğin zengin dokusunu yansıtma konusundaki kararlılığını sürdürürken merkezi hükümetten bağımsızlığını da koruyor.

ABD Hazine Mührü

ABD Hazine Mührü, ABD para birimi üzerinde önemli bir semboldür ve önemli bir anlam ve tarihsel öneme sahiptir. ABD Doları banknotu da dahil olmak üzere Federal Rezerv Banknotlarında bulunan bu mühür ABD Hazine Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğunun görsel bir temsili görevi görür. İşte anlamının ve öneminin bir açıklaması:

 • Dengeli terazi: Mührün odak noktası, ülkenin mali konularının yönetiminde adaleti ve adaleti simgeleyen bir çift dengeli terazidir. Bu ölçekler, ekonomik ve mali kararlara verilen dikkatli tartımı ve değerlendirmeyi temsil eder.
ABD Hazine Mührü (ABD doları üzerindeki sembolü)
ABD Hazine Mührü
 • Anahtar: Terazinin üzerinde yer alan anahtar, Hazine’nin ülkenin mali kaynakları üzerindeki yetkisini ve kontrolünü ifade eder. ABD hükümetinin mali varlıklarını koruma ve yönetme sorumluluğunu simgeliyor.
 • 1789 tarihi: Terazinin ve anahtarın altında “1789” yılı görüntülenir. Bu tarih ABD Hazine Bakanlığı’nın kuruluşuna işaret etmesi açısından önemlidir. Birinci Hazine Bakanı Alexander Hamilton, bu dönemde ülkenin mali sisteminin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı.
 • On üç yıldız: Terazinin, anahtarın ve tarihin çevresinde Amerika Birleşik Devletleri’ni oluşturan orijinal on üç koloniyi temsil eden on üç yıldız vardır. Bu unsur ulusun kuruluş tarihine bir selam niteliğindedir.

ABD Hazine Mührü, görsel temsilinin ötesinde derin bir anlam taşıyor. ABD hükümetinin ve ekonomik sisteminin işleyişi için hayati önem taşıyan mali sorumluluk, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yansıtır. Aynı zamanda “Kurucu Babalar”a ve onların güçlü, istikrarlı bir finansal sistem vizyonuna da saygı duruşu niteliğindedir.

Ayrıca mühür ABD Hazine Bakanlığı’nın vergi toplama, para basma ve finansal kurumları düzenleme dahil olmak üzere ülkenin maliyesini yönetmedeki kritik rolünün altını çiziyor. Bu, hükümetin ülkenin ekonomik gücünün ve küresel duruşunun temel unsuru olan ABD dolarının istikrarını ve bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ifade ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührü

ABD bir dolarlık banknotunun arka tarafında belirgin bir şekilde yer alan Amerika Birleşik Devletleri Devşet Mührü, önemli tarihi ve sembolik öneme sahiptir. Tasarımı ve bileşenleri, bir ulus olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendirilen zengin anlam ve değerleri aktarmaktadır. İşte Devlet Mührü ve onun derin önemi hakkında derinlemesine bir araştırma:

 • Kartal sembolizmi: Devlet Mührünün merkezi unsuru gücün, cesaretin ve özgürlüğün ikonik sembolü olan Amerikan kel kartalıdır. Kartalın bir pençesinde barışı simgeleyen bir zeytin dalı diğerinde ise orijinal 13 Amerikan kolonisini ve ulusun gerektiğinde kendini savunmaya hazırlığını temsil eden 13 okluk bir demet var.
 • Kalkan ve çizgiler: Kartalın vücudu, ulusun değerlerini ve özgürlüklerini savunmaya hazır olduğunu simgeleyen bir kalkanla korunmaktadır. Kalkanda yine orijinal 13 koloniyi simgeleyen ve Amerikan bayrağını çağrıştıran bir düzende düzenlenmiş 13 şerit bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührü (ABD dolarındaki Sembol)
 • E Pluribus Unum: Kartalın başının üzerinde Latince “E Pluribus Unum” ifadesi yer alır ve bu ifade “Çoktan tek” anlamına gelir. Bu ifade Amerika Birleşik Devletleri’ni oluşturan çeşitli eyaletler ve halklar arasındaki birlik ve uyum fikrinin altını çizmektedir. Federalizmin ilkelerini ve ulusun birleştiğinde daha büyük olduğu fikrini yansıtır.
 • On üç yıldız ve bulut: Kartalın başının üstünde, altı köşeli bir yıldıza benzeyen bir konfigürasyonda 13 yıldızdan oluşan bir takımyıldız bulacaksınız. Bu yıldızlar orijinal kolonileri ve onların birleşik bir ulus olarak ortaya çıkışını temsil ediyor. Yıldızların etrafını saran bulut, eski düzenden yeniye geçişi simgeliyor.
 • Resmi seçim: Devlet Mührü, Amerikan Devrimi sırasında 20 Haziran 1782’de Kıta Kongresi tarafından resmen kabul edildi. Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson gibi aydınların yer aldığı bir komite tarafından tasarlandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührü

Not

Bu başlıkta anlatılan mühür, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührü”nün ön yüzünü içermektedir. Aşağıdaki başlık bu mührün arka tarafıyla ilgilidir.

Özetle bir dolarlık banknotta belirgin bir şekilde yer alan Amerika Birleşik Devletleri Devlet Mührü, ülkenin temel değerlerini ve tarihsel yolculuğunu özetlemektedir. Sembolleri ve ifadeleri birlik, güç, özgürlük ve adil ve uyumlu bir toplumun kalıcı arayışı temalarını aktarıyor. Kalıcı bir amblem olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulduğu ve bugün de ayakta kalmaya devam ettiği ilkelerin bir hatırlatıcısı olarak hizmet vermektedir.

Büyük Mührün ters yüzü (Bitmeyen piramit ve her şeyi gören göz)

Amerika Birleşik Devletleri’nin bir dolarlık banknotunun arka yüzünde Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührü olarak bilinen ikonik bir amblem bulunmaktadır. Bu amblem ulusun temel değerlerini ve ilkelerini temsil eden sembolizm ve tarih açısından zengindir. Büyük Mührün arka yüzünün anlamını inceleyelim:

 • Piramit: Bir dolarlık banknotun arka yüzündeki en belirgin unsur piramit, özellikle de Büyük Giza Piramidi’dir. Piramit, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir ulus olarak dayanıklılığını simgeleyen gücün ve devamlılığın sembolüdür. Piramidin on üç basamağı, Birliği oluşturan orijinal on üç koloniyi temsil ederken piramidin tabanında Romen rakamlarıyla (MDCCLXXVI) gösterilen 1776 yılı, Amerika’nın bağımsızlık yılını ifade eder.
Genellikle “Her şeyi gören göz” olarak anılan İlahi takdirin gözü, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Mührünün arka tarafında belirgin bir şekilde yer almaktadır. Bu ikonik sembol, burada sunulan görselde de gösterildiği gibi 1 ABD doları banknotunda görülebilir.
 • Göz: Piramidin üzerinde, “İlahi takdirin gözü” veya “Her şeyi gören göz” olarak bilinen üçgen içine alınmış bir göz vardır. Bu sembol genellikle ilahi rehberlik ve korumayla ilişkilendirilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin daha yüksek bir gücün dikkatli gözüne güvendiği fikrini temsil ediyor ve ilahi bir iyilik duygusunu ve etik davranışın önemini öne sürüyor.
 • Yayılan zafer: Her şeyi gören gözü çevreleyen, genellikle ilahi aydınlanmanın, aydınlanmanın ve bilginin yayılmasının sembolü olarak yorumlanan parlak bir ışık patlamasıdır. Yayılan bu ihtişam, ulusun aydınlanma ve ilerleme arzusunu ifade eder.
 • Latince motto: Devlet Mührü üzerindeki Latince yazılar da dikkat çekicidir. “Annuit Coeptis”, “O (İlahi Takdir) girişimlerimizi destekledi” anlamına gelir ve ulusun çabalarına ilahi onay ve desteği belirtir. “Novus Ordo Seclorum” yani “Çağların yeni düzeni” anlamına geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir çağ, yeni bir başlangıç fikrini ifade ediyor.
 • Laik ve dini sembolizm: Devlet Mührü laik ve dini sembolizmi başarılı bir şekilde harmanlamaktadır. İlahi takdirin gözü, ilahi rehberliği ifade eden dini bir sembol olsa da piramit ve Latince yazıtlar ulusun ilerleyişinin ve ideallerinin laik yönlerini aktarır.
 • Masonik etki: Bazıları, George Washington ve Benjamin Franklin de dahil olmak üzere Kurucu Babaların çoğunun Mason olması nedeniyle Devlet Mührünün tasarımı ile masonik sembolizm arasında bağlantılar kurmuştur. Örneğin “Her şeyi gören göz”, Masonik ikonografide de bulunur.

Özetle Amerika Birleşik Devletleri’nin Devlet Mührünü taşıyan bir dolarlık banknotun arka yüzü ulusun kalıcı gücünün, ilahi rehberliğinin, aydınlanma arzusunun ve özgürlük ve demokrasiye bağlılığının güçlü bir sembolüdür. Amerika Birleşik Devletleri’ni bir ulus olarak destekleyen temel değerleri özetlemektedir.

Latince mottolar ve detaylı açıklamaları

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Mührü’nün arka yüzünde, piramidin hemen üstünde ve altında bulunan Latince mottolar, önemli tarihi ve sembolik anlamlar taşıyor. Bu mottolar “Annuit Coeptis” ve “Novus Ordo Seclorum”dur.

 1. Annuit Coeptis: “O (Tanrı) girişimlerinizi destekledi” veya “Teşebbüslerimizi onayladı” olarak çevrilebilen bu Latince ifade, Amerika Birleşik Devletleri’nin çabalarının daha yüksek bir güç veya ilahi takdir tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği fikrini aktarır. Kurucu Babaların, yeni ulusu kurma eylemlerinin hayırsever bir tanrının iradesine uygun olduğuna olan inancını yansıtır. Bu motto, ulusun başarılarının ve özlemlerinin kutsandığına ve daha yüksek bir güç tarafından yönlendirildiğine inanıldığının bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder.
 2. Novus Ordo Seclorum: Bu Latince ifade “Çağların yeni düzeni” veya “Çağların yeni düzeni başlıyor” anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yeni bir dönem veya yeni bir başlangıç fikrini ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunun eski dünyadan ayrılışı ve özgürlük, demokrasi ve aydınlanma ilkelerine dayanan yeni bir sosyal ve politik düzenin doğuşunu temsil ettiği fikrini vurguluyor. Kurucu Ataların daha parlak bir gelecek ve çağlar boyunca yeni bir standart belirleyecek bir yönetim sistemi konusundaki iyimserliğini ve umudunu yansıtıyor.

Bu Latin sloganları ve Devlet Mührü üzerindeki semboller birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin adil ve aydınlanmış bir toplum kurma yönünde benzersiz ve ilahi bir misyona sahip bir ulus olduğu fikrini aktarmaktadır. Ulusun daha yüksek bir gücün rehberliğine olan inancını ve dünyada yeni ve daha iyi bir yol oluşturma konusundaki kararlılığını sembolize ediyorlar.


Ekonomik alışverişin her yerde bulunan sembolü olan Amerikan doları banknotu, içinde tarihi ve sembolik bir anlam zenginliği taşır. George Washington’un onurlu portresinden Devlet Mührü’ün karmaşık görüntüsüne ve her şeyi gören esrarengiz göze kadar bu semboller bir ulusun doğuşunun, büyümesinin ve kalıcı değerlerinin öyküsünü anlatıyor. Günlük hayatımızda bu banknotlarla uğraşırken para biriminin tasarımını ve buna bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihini ve değerlerini zenginleştiren gizli anlamları takdir etmek için biraz durmakta fayda var.

Kaynaklar

 1. REPORT BY A GOVERNMENT AGENCY The Bureau of Engraving & Printing. (n.d.). $1 Note. The Bureau of Engraving & Printing. [The Bureau of Engraving & Printing]
 2. REPORT BY A GOVERNMENT AGENCY U.S. Currency Education Program. (n.d.). $1 note. U.S. Currency Education Program. [U.S. Currency Education Program]
2 comments

Yorum Yap

Related Posts
Total
0
Share