Deha Kaykı

1 post
Ben Deha Kaykı. Evrim Ağacı yazarıyım, aynı zamanda Prof. Dr. Nihat Berker'in verdiği kuantum mekaniğe giriş dersini üstün başarı ile tamamlayarak sayın Berker'in referansını kazandım. YouTube'ta paleontoloji üzerine içerikler üretiyorum. Kendimi teorik fizik, evrimsel biyoloji ve omurgalı paleontolojisi alanlarında ilerletmek ve bu disiplinler ölçüsünde geleceğimi şekillendirmek istiyorum. Paleontoloji ve Paleozooloji konulu akademik makaleler yayımlıyorum.

Archaeopteryx ve Fosillerinin Kronolojik Tarihlendirilmesi

Eğer paleontoloji ve paleozoolojide bir çalışma gerçekleştirmek istiyorsanız elinizde mutlaka bulgular olmalıdır. Çünkü bu bilim dallarını ilerleten temel olgu, yeni keşiflerdir. Bulunabilecek her türlü fosil, sizin hipotezinizi bütünüyle yanlışlayabilir ya da onu farklı bir alana doğru taşıyabilir. İşte, bu makalenin konusu da tüylü dinozorlara karşı bakış açımızı bütünüyle değiştiren bir canlı hakkında olacak.