Follow
Abonelik Formu

Ekip Olma Yönergeleri ve Sunduğumuz Misyon

Bu COMMUNITY makalemizde herhangi bir yazarın PerEXP Teamworks’de ekip kurarken veya herhangi bir ekibe dahil olurken uyması gereken yönergeleri ve kaçınması gereken durumları ele alıyoruz. Aynı zamanda sunduğumuz misyon ile beraber PerEXP Teamworks’ü daha iyi anlayabilirsin!

Bu COMMUNITY makalemizde herhangi bir yazarın PerEXP Teamworks’de ekip kurarken veya herhangi bir ekibe dahil olurken uyması gereken yönergeleri ve kaçınması gereken durumları ele alıyoruz. Aynı zamanda sunduğumuz misyon ile beraber PerEXP Teamworks’ü daha iyi anlayabilirsin!

Ekip işi nedir?

Ekip işi (Teamwork) belli bir topluluğun, grubun, zümrenin vs. ortak bir amaç doğrultusunda; herhangi bir görevi iş bölümü veya ortak görevlere senkrone şekilde, olabilecek en etkili ve verimli şekilde tamamlamayı amaçlayan bir çalışma şeklidir. Bir ekibin gerçekten bir ekip olması için o ekibin takım işinin vazgeçilmez şu özelliklerini taşıması lazımdır: Ortak bir hedef, senkronizasyon, belirlenen amaç doğrultusunda istikrar ve sürekli dayanışma eylemidir. Kısacası ekip işinin özeti koordinasyondur.

Bir takım çalışmasında bu işin neden takım işi şeklinde yapıldığı ve bunun getirileri iyi anlatılmalıdır. Bir takım çalışmasında amaçlanan genellikle şunlardır:

Problemi çözmedeki zaman kavramı ve hata payı: Bir ekip işi ile bir sorunu ortadan kaldırmak amacıyla birden fazla bakış açısı ile bakılabilir, çeşitli fikirlerin sentezi yapılabilir ve bu sentezler bir ekip anlayışının kazandırdığı zamansal kazançtan yola çıkarak problem çözme durumunda bir ekibin zamansal ve hatasal payı en az seviyeye indirebilir.

Sağlıklı rekabet ortamı: Bir ekip işinde projeler devam ettikçe standartlar da o derece yükselmeye devam eder. Standartları yükseltmeye çabalayan ekip üyeleri arasında ise çalışmaya, fikir üretmeye, analiz yapmaya dair bir sağlıklı rekabet ortamı ekibin standartlarının devamlı yükselmesi için fazlasıyla gerekli bir faktördür.

Etkileşim: Her ekip üyesinin birbirinden yararlanması için ve anlamsız çatışmaların önlenmesi için iyi bir etkileşim kurması şarttır. Sağlıklı ekipteki iyi etkileşim ortamı memnuniyeti uyandırır ki bu da ortamda bulunmanın, bir ekip olmanın verdiği mutluluğu insanın hafızasına kaydetmesini sağlar. Bu da ekip olmanın amacını, verimini, mantığını ve ortaya çıkan “Mükemmel” sonucu daha iyi bir şekilde uygulamaya yardımcı olur.

Bireylerin sahip olduğu nitelikler: Ekip üyelerinin farklı niteliklerin olması ve bu bilgi ve becerilerinin ekip işinde olumlu bir etkiye yansıtılabilmesi aynı zamanda üyeler arasında bilgi ve beceri aktarımı kişileri hem bireysel hem de buna yönelik proje veya proje bölümlerinde ekipsel olarak da olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Motivasyon: İnsan yalnız başına kaldığı zaman ancak kendine şartlayabildiği kadarıyla bir verim ve performans gösterebilir. Ekip ortamı sürekli standartların arttığı bir yer olduğu için kişi kendini geliştirme ihtiyacı hisseder ve bunun için motivasyonu ekipten sağlamış olur. Ekipsel çalışmalarda ise kişiler yaptıkları işlerin takım işi olunca ne kadar verimli olduğunu anladıkları takdirde sürekli olarak bunu geliştirmeye ve daha çok performans göstermeye itecektir.

Bir takım çalışmasının en verimli hale gelebilmesi açısından belli başlı sınırlar aşılmalı ve bazı pürüzler yok edilmelidir. Bunlar genellikle şunlar olabilmektedir:

Çalışmalardaki kaytarma eylemi: Kişinin verilen görevi elinden gelebilecek düzeyden daha az zaman yatırması, daha yavaş yapması, daha az emek göstermesi, daha az umursaması durumunda oluşan bir problemdir. Bu takım üyelerinin sarf ettiği çaba arasında bir dengesizlik oluştur ve diğer takım üyelerin de etkilenmesiyle performans seviyesini düşürmekle beraber bir çatışma ortamı oluşturabilir. Bu ise ortaya çıkacak proje/üründe bir takım aksamalara, problemlere yol açar. Bu yüzden bu tür insanların herhangi bir takım çalışmasına hem diğer üyelerin etkilenmemesi hem de projeye verilen önemin azalmaması açısından hızlı bir şekilde analiz edilip takımdan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Yüksek düzeyde bireyselci anlayış: Yüksek düzeydeki bireyselci anlayış kişinin projede daha fazla bireyselcilik gerektiren kısımlarına adapte olmasına ve diğer kısımlara olabildiğince az ya da hiç odaklanmamasına sebep olur. Bu ise işbirlikçi yapıya zarar verir. Bir takım işinde bu tarz bir anlayışın takım işine zarar vereceği çok iyi anlatılmalı ve asıl odaklanılması gerekenin projenin en iyi düzeyde yapılması ve en iyi şekilde sunulması (Tanıtılması) olmalıdır.

Kişisel olarak yapılması gereken görevlere birden fazla kişi atamak: Kişisel olarak tamamlanması gereken görevlerde birden fazla kişinin yer alması belli tarz oturmuş usüllerin bozulmasına, uyumsuz bir yapı sergilenmesine yol açabilir. Bunun engellenmesi adına kişisel olarak yapılması gereken görevlere birden fazla kişi atanmamalıdır.

Düşünce belirtme: Bir grupta ekip üyeleri fikirlerini rahatça edebilen bir ortama sahip olmalıdır. Herhangi bri tartışmada tartışma yarıda kesilmemeli aksine gergin ortamda bile tartışmada uzlaşma yolu tercih edilmeli veya mevcut tartışma sonuna kadar götürülmelidir. Aynı şekilde güzelleme davranışlarının da minimum seviyede olması gerekir. Kısacası mevcut durum tamamen yansıtılabilmeli ve en verimli şekilde analiz yapılabilmelidir.

Sunduğumuz misyon

PerEXP Teamworks, ekibinde yer alan bir kişiye ekip işinin mantığını, bir çalışmanın ekip işi olunca bundan alınan verimi ve ekip işinden ortaya çıkan “Mükemmel” sonucu öğretmeyi amaçlayan bir makale topluluğudur. PerEXP Teamworks daha öncesinde PerEXP makale sayfasından almış olduğu “Samimi makaleler” mottosunu “Ekipler topluluğundan detaylı ve akıcı makaleler…”e taşıyarak makalelerin tüm insanların anlamasından ziyade daha akademik ve bilim dünyasına yeni teoremler ve yasalar kazandırmaya yeni yollar açmaya çalışan bir vizyon ve misyon edinmiştir. PerEXP Teamworks içinde yalnızca bir ekip barındırmaz, birden fazla ekip barındırır. Bünyesindeki her ekibe yetkili ekiplerimizden kişiler standartları yüksek tutması ve kişilerin kendilerini geliştirmesi açısından sürekli onlara destek sağlamaktadır. Bu şekilde kişiler hem makale yazma anlayışını (Akademik taraf) edinmiş olacaklar hem de ekipsel tecrübeyi edinerek ekip faaliyetlerinde bulunmak ve bu anlayışı sürekli geliştirmek adına sürekli çabalamış olacaklardır. PerEXP Teamworks sahip olduğu bu misyon ile bugüne dek onlarca kaynak ve akademik bilgi içeren makalelere ekip işi ile (Sentez bilgi elde etmek) kolayca bünyesine katmıştır. “Makale paylaşma sistemi nasıl işliyor?” adlı COMMUNITY projelerimizin ürünü olan makalemizde ekip işine kişilerin adapte olması adına sürekli olarak yetkili ekibimiz tarafından sunulan destek çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilirdir. (İlk zamanlar ve sonraki zamanlar için makale paylaşma sistemine oldukça değinen bir makale.)

4 comments

Yorum Yap

Related Posts
Total
0
Share